TräningMission Adventures är en del av YWAM

1960 såg Loren Cunningham en vision av vågor som sköljde in över alla världens kontinenter. Vattnet täckte större och större områden och snart såg han att vågorna inte bestod av vatten utan att det var unga människor som täckte kontinenterna.
Det var orden från Mark 16:15 “Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för alla människor” som blev rättesnöre när han då grundade organisationen Youth With A Mission. Nu finns Youth With A Mission över hela världen och på svenska kallas vi även Ungdom Med Uppgift.

Efter att under flera år ha sänt ut team på korttidsmission insåg Loren och hans fru Darlene att det var nödvändigt att ge mer undervisning och 1970 startade en evangelisationsskola i Lausanne i Schweiz. Sedan dess har YWAM vuxit något enormt. YWAM har idag aktiva arbeten på mer än 1300 platser i omkring 170 nationer. Det finns fler än 19.000 är heltidsarbetare från många olika kristna samfund och från nästan alla nationer i världen.

YWAM arbetar inom tre huvudområden – områden som vi tror GudEvangelisation har kallat oss till för att dela med oss av evangeliet till hela världen:

  • Evangelisation – sprida det goda budskapet om Jesus Kristus.
  • Träning och utbildning – förbereda och utrusta arbetare till att nå ut till andra.
  • Hjälparbete och barmhärtighetstjänst – visa Guds kärlek genom praktisk hjälp och praktiskt arbete.

 

Vad tror YWAM?

 

 

Youth With A Mission är en internationell rörelse bestående av kristna från många olika samfund, som alla har gett sig hän åt att presentera Jesus som en personlig Frälsare till dagens generation; till att mobilisera så många som möjligt för att hjälpa till i uppgiften; till att träna och utrusta de troende till att göra sin del i Herrens Missionsbefallning. BarmhärtighetstjänstSom medborgare i Guds rike är vi kallade till att älska, tillbe och lyda vår Herre, att älska och betjäna Hans kropp, den kristna församlingen, och till att presentera hela evangeliet för hela människan utöver hela världen.
Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och helt och hållet trovärdig; att Bibeln uppenbarar Jesus som Guds Son; att människor är skapade till Guds avbild; att Han skapade oss för att vi skulle ha evigt liv genom Jesus Kristus; att även fast alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud, har Gud berett frälsning för oss genom Jesu Kristi död på korset och Hans uppståndelse; att Gud tagit initiativet att i nåd se på oss och att tro på Honom, älska och lyda Honom är vårt rätta gensvar; att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen; och att den Helige Andes kraft visas i och genom oss för att Kristi sista befallning ska uppfyllas: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen” (Markus 16:15.

 

YWAMs motto är: Att lära känna Gud och göra Honom känd!

Läs gärna mer på Youth With A Missions internationella hemsida: ywam.org och på svenska sidan: ywam.se