var med i det Gud gör

Jesus skickade ut 70 lärjungar på korttidsmission och de kom tillbaka tända och styrkta i tron. Det är detta vi önskar och tror skall ske med dina ungdomar. Gud har en enorm längtan och en nöd i sitt hjärta efter att se människor bli försonade med Honom. Och Jesus sa GÅ!
En korttidsmissionsresa låter din grupp smaka på mission. Det är en livsförvandlande upplevelse, där ni kommer att tjäna Gud och vara med om att beröra många människor med evangeliet. På varje plats kommer ni vara aktivt involverade i mission och göra verklig skillnad i människors liv!

Målet är tvådelat: Dels att se ungdomarna och hela gruppen växa andligt och dels att möta människors behov, att få visa dem Guds kärlek och se hur människor får möta Jesus. Fokus är självklart på dem vi åker till, det andra är en god bieffekt av ett gott arbete.

Romarbrevet beskriver behovet av mission så här:
”Hur ska de kunna be Honom om hjälp, om de inte tror på Honom? Och hur kan de tro på Honom, om de aldrig har hört om Honom? Och hur kan de höra om Honom, om ingen berättar något för dem? Och hur kan någon gå och berätta det för dem, om ingen sänder honom eller henne?” (Romarbrevet 10:14-15a). Där har församlingen ett ansvar till att utmana människor att berätta om Jesus, och sända ut dem, så att människor kan få en personlig relation med Honom.

Vi tror att Gud använder människor i alla åldrar och därför är vårt huvudfokus att involvera unga människor i mission. Bibeln berättar att David var en tonåring när han dödade Goliat och förändrade hela sin nations framtid. Den vision Loren Cunningham (YWAMs grundare) fick var vågor av ungdomar som täckte alla kontinenter. Den unga generationen har möjligheten att se missionsbefallningen fullbordad. 75% av dagens ledare i kristna sammanhang gav sina liv till Gud när de var 14-17 år. Gud kallar unga människor!

Vår längtan är att Mission Adventures ska få stötta dig i ditt och din församlings arbete för att hjälpa ungdomarna få en större insikt om vem Gud är, Hans stora kärlek och Hans spännande plan för deras liv.