Träningen sker på ett av YWAM’s centra i Sverige (eller ute på plats där missionsresan äger rum).

Målet med träningen är att ungdomarna ska växa i sin relation med Gud, utmanas till att följa Jesus, och förberedas och utrustas för missionsresan.

Träningen innehåller: undervisning, lovsång, samtalsgrupper, personlig tid med Gud och teamaktiviteter – allt för att förbereda inför missionsresan. Evangelisationsundervisningen ser olika ut beroende på vilket land ni väljer att åka till. Till vissa länder lär vi ut drama och dans, till andra länder fokuserar vi mer på vänskapsevangelisation. I allt fokuserar vi på att ha en tjänande attityd till dem vi möter.

Varje år har vi ett nytt tema för Mission Adventures. Det går i genom allt vi gör: från layout för materialet till undervisningen vi ger. De senaste åren har varit: Zoom, Forward, Re:agera och Lazarus – Wake up deadman.