Första steget i fundraising är att berätta för andra vad ni ska göra. Vi har samlat lite tips på hur man kan skriva och vi har ett exempel som ni kan utgå ifrån när ni skriver ert egna brev. Självklart är inte brev det enda sättet ni kan berätta om resan. Ni kan använda internet, lokalradio, lokaltidningar – både för att berätta om resan och för att bjuda in till fundraising-event som ni ska ha (något spännande och ovanligt som händer på de flesta platser), och den vanliga mun-till-mun-metoden – att berätta för dem ni möter!

Ett effektivt sätt att samla in pengar är att i ett brev berätta visionen för resan och vad var och en behöver, och vad teamet som helhet behöver. Varje deltagare skriver en lista på släktingar och vänner, kanske även några av föräldrarnas vänner, att skicka brevet till. Församlingsmedlemmar kan vara med på listan, kolla bara så att inte samma person får allt för många brev från olika ungdomar! Ett brev kan sedan skrivas ut med församlingens och eller ungdomsgruppens logga och adress för att visa att ni gör detta tillsammans Det förenklar också för ungdomarna de de inte måste formulera allt själva. Ni kan välja att skriva det tillsammans eller så kan någon som är bra på att skriva skriva för er allihopa. Vi har ett exempel här på hur man kan skriva. Teammedlemmen bör sedan fylla i mottagarens namn, underteckna och – detta är väldigt viktigt – skriva en personlig hälsning längst ner på sidan innan brevet skickas.

Brevet bör innehålla en liten beskrivning av var teamet ska åka, vad ni ska göra och allra viktigast varför teamet vill åka. Information om området ni ska åka till uppmuntrar de som stöttar er att be för folket i landet och för missionsresan.

Brevet bör ge en tydlig inbjudan till att samarbeta med individen i bön och med pengar, det bör också innehålla information om hur ni har tänkt följa upp brevet, t.ex. med ett telefonsamtal inom två veckor för att få höra om den eventuella understödjarens beslut.

Det är viktigt att varje medlem i teamet är uppriktig och ärlig. Mottagaren till brevet ska känna att det är ett privilegium att få vara med teamet under deras missionsresa.

Understödjarna ska veta att de är en del av teamet som är lika viktig som den grupp som faktiskt åker. Oavsett deras beslut ska den möjliga understödjaren få frågan att samarbeta med teammedlemmen genom bön både för och under resan.

Man kan också använda ett liknande brev för att fråga organisationer och företag om en donation. Många företag sätter undan pengar varje år som de kan använda som gåvor. Det kan dock vara bättre att skriva ett gemensamt brev för hela gruppens ekonomiska behov som sedan flera ur gruppen tillsammans lämnar över till företaget. Många företag skulle gärna ge en gåva till en grupp passionerade ungdomar som vill hjälpa de behövande och älska barn utan föräldrar. Att fråga företagen kan vara ett starkt vittnesbörd i ert samhälle.

Här är ett exempel på hur du kan skriva till de potentiella understödjarna. Ta vad du vill av det här men skriv helst om det så att det blir personligt från dig till personen.

Exempel:

Kära [Mottagare]: [datum]

Jag skriver till er för att dela med mig av en spännande möjlighet som jag kommer att delta i kommande sommar, och för att fråga er om ni skulle vilja vara en del av detta genom bön och ekonomiskt stöd.

Min ungdomsgrupp och jag ska åka till (platsens namn) på en (antal) dagars missionsresa med Youth With A Mission – YWAM (UMU), en internationell, ekumenisk, kristen missionsorganisation. I närmare 50 år har YWAM mobiliserat unga människor som mig för att möta människors behov och för att arbeta med sårade människor runt om i världen. Jag kommer att få möjligheten att dela Jesu kärlek genom evangelisation och praktiskt, och socialt arbete. Jag är glad över att få äran att vara Guds händer och fötter på platser med stora behov!

Innan missionsresan kommer jag att åka på (antal) förberedningsdagar med lovsång, undervisning och praktisk träning som kommer vara användbar under resan. Därefter åker vi iväg på missionsresan som kommer ge mig chansen att dela evangeliet med folket i (landets namn) tillsammans med det lokala arbetet där.

Jag skulle vilja inbjuda dig till att vara en del av vad Gud har kallat mig till att göra. Skulle du vilja be över om du ska var med och stötta mig när jag åker på den här resan? Jag kommer att totalt behöva (summa) kronor den (datum) för att kunna följa med på missionsresan. Jag ser det som ett stort privilegium att ha dig i mitt team för den här upplevelsen och jag tror att Herren kommer att välsigna oss båda genom detta. Jag kommer också att behöva ditt stöd i bön innan och under min resa. Alla former av stöd uppskattas lika mycket.

Jag kommer att ringa om en vecka eller två för att besvara eventuella frågor och höra om du har bestämt dig för att vara med eller inte.

Tack för att du tar dig tid att fundera över detta. Det vore verkligen roligt att arbeta tillsammans med dig och tillsammans göra vår del av missionsbefallningen.

Hälsningar

[Signatur]

[*Skriv något personligt]